MICAD hiện là Đại lý Độc quyền phân phối phần mềm ProgeCAD tại Việt Nam

VỀ PROGECAD


ProgeCAD là phần mềm thiết kế CAD 2D/3D tương thích hoàn toàn với mọi tập tin DWG/DXF.
Một phần mềm thay thế hiệu quả cho AutoCAD với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể. ProgeCAD với giao diện và cách dùng giống hệt AutoCAD sẽ giúp người dùng có thể sử dụng mà không cần học lại từ đầu.

HÌNH ẢNH PROGECAD

2016-01-28_11-09-07
2016-01-28_11-09-07
2016-01-28_11-09-07
2016-01-28_11-09-07
2016-01-28_11-09-07
2016-01-28_11-09-07